Kotlíkové dotace - Dekama Trade s.r.o.

Kotlíkové dotace

Až 127 500 Kč pro vás

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2020 připravily dotační program, kde můžete získat až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 125 000 000 Kč.

Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Finanční prostředky se přidělují fyzickým osobám, které je mohou použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování projektové dokumentace.


Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:


Podmínky pro získání dotace


Výše dotace je:


Bonusy:


V každém případě vám poradíme a navrhneme nejvhodnější řešení vaší žádosti.Způsobilé náklady

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění. Dále pak:

Dokumenty k podání žádosti o dotaci

V rámci žádosti o získání dotace je nutné připravit seznam níže uvedených podkladů. Součástí našich služeb je pro vás připravit všechny potřebné dokumenty, včetně podání na příslušný krajský úřad.


Seznam dokumentů

Chcete vědět více? Pro nezávaznou konzultaci, další informace či zpracování podkladů nás neváhejte kontaktovat.